ژانویه, 2020 9 نظر آموزش ها
 

آموزش بازی باکارات و استراتژی ها

این بازی آسان‌ترین بازی کازینو است. اما با وجود سادگی‌ جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارد و بسیار محبوب نیز هست. به همین دلیل در کازینو زنده 1xbet همیشه چندین دیلر به صورت ۲۴ ساعته در حال بازی گردانی میز‌های باکارات هستند.

هدف بازی، مقدار کارتی که در دست دارید جمعا به ۹ برسد و یا مقداری که در دست کورپیر یا دیلر هست نزدیک عدد ۹ باشد و شبیه منطق بازی ۲۱ میباشد یا همان بازی بلک جک که پایه ۲۱ و در باکارات ۹ می باشد. بی بی، سرباز و شاه در دست شما ارزش صفر دارد و آس معادل ۱ میباشد و باقی کارت ها با مقدار خودشان قابل سنجش می باشد.

این بازی میتواند به صورت تک نفره (Single Player) یا چند نفره (Multi Player) در سایت 1xbet بازی شود. در عمل این دو هیچ تفاوتی‌ با هم ندارند فقط در بازی چند نفره، شما بازیکنان دیگری را هم پشت میز می‌بینید که مثل شما دارند بازی وو شرط بندی میکنند. اما در بازی تک نفره شما به صورت خصوصی در حال بازی هستید. مسلما بازی کردن به صورت چند نفره و دیدن روش بازی دیگران، هم بازی شما را جالب تر می‌کند و هم میتواند آموزنده باشد.

میز باکارات در کازینو زنده به شکل زیر است.

میز باکارات تک نفره

میز باکارات چند نفره

 

هدف از بازی

به طور ساده این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker) یا بازیکن (Player) به عدد ۹ نزدیکتر است یا پیش بینی‌ کنید که ارزش این دو دست مساوی (Tie) میشود. دیلر کارت‌های بانکِر را سمت راست خط وسط میز وو کارت‌های بازیکن را در سمت چپ قرار میدهد. دیلر به هر کدام ۲ کارت میدهد. (ممکن است کارت سوم نیز داده شود که در ادامه توضیحات آمده است) ارزش کارتهای هر دست مقایسه و برنده مشخص میشود.

بر خلاف بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.

امتیاز کارت ها: شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس ۱ و اعداد ۲ تا ۹ هم که امتیاز خودشان را دارند. ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود. اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ تا از آن کم میشود تا ارزش دستت مشخص شود. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید:

که ارزش آن ۷ میشود.

که ارزش آن ۳ میشود.

که ارزش آن ۷ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۷ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

که ارزش آن ۵ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۵ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

که ارزش آن ۱ میشود.

که ارزش آن ۲ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۲ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

که ارزش آن ۰ میشود.

قانون کارت سوم:

چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند.

چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد، دست هردو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجحیت دارد.

چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت میکند.

در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر.

انواع شرط باکارات و ضرایب برد

سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

۱) شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد.

۲) شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد.

۳) شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹۹ اعشاری میباشد.

۴) شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد.

برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

۵) شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.

برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد

.

۶) شرط بونوس بانکِر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

۷) شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص میشود. مثلا دست بانکر شامل

که ارزش آن ۷ می‌باشد و دست بازیکن شامل

که ارزش آن ‌۵ می‌باشد. بنابراین اختلاف ارزش ۲=۵-۷ می‌شود.

ضرایب دست برنده شرط بونوس عبارتند از:

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۹ امتیاز: ۳۰/۱ یا همان ۳۱ اعشاری
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۸ امتیاز: ۱۰/۱ یا همان ۱۱ اعشاری
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۷ امتیاز: ۶/۱ یا همان ۷ اعشاری
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۶ امتیاز: ۴/۱ یا همان ۵ اعشاری
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۵ امتیاز: ۲/۱ یا همان ۳ اعشاری
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۴ امتیاز: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری
دست طبیعی برنده: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری
دست طبیعی مساوی (Tie): شرط لغو میشود.

دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. مثلا

یا

دست غیر طبیعی (Non-Natural hand): ترکیبی‌ از دو یا سه کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر نباشد. مثلا

یا

چند مثال

  • شما ۱۰ واحد ژتون روی شرط بازیکن و ۵ واحد روی شرط بونوس بازیکن میبندید. دست دریافتی شما

می‌باشد. دست شما دست طبیعی با ارزش ۹ است. دست بانکِر

است. دست بانکِر دست طبیعی با ارزش ۸ می‌باشد، بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شما از ضریب ۱/۱ برد بازیکن،۱۰ واحد پول شرط‌بندی شده ضربدر ۲ مساوی با ۲۰ واحد ژتون دریافت خواهید کرد.

  • شما روی شرط بازیکن ۱۰ واحد ژتون پول شرط‌بندی می‌کنید. دست دریافت شده شما

می‌باشد. ارزش دست شما ۸ است. دست بانکِر

می‌باشد. ارزش دست بانکِر ۶ می‌باشد. بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شرط شما روی برد دست بازیکن بود و ضریب آن ۱/۱ می‌باشد، مبلغ دریافتی دو برابر میشود.

روش بازی

۱انتخاب ژتون

روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت “انتخاب ژتون” یا Chip Selection کلیک کنید. اگر مبلغ مورد نظر شما بین ژتون‌های موجود نبود، با فلشی که در انتهای دو طرف ژتون‌های موجود وجود دارد، مبلغ ژتون‌ها را کم یا زیاد کنید تا ژتون مورد نظر خود را پیدا و انتخاب کنید. سپس روی ژتون با مبلغی که میخواهید شرط ببندید، کلیک کنید.

پس از وارد شدن به میز، دو مستطیل در بالای صفحه وجود دارند که اطلاعات آخرین دست‌های برنده را به صورت آماری و نموداری به شما میدهند. (شکل زیر) برای راحتی‌ بیشتر و در صورتی‌ که از این آمار استفاده نمی‌کنید، با کلیک کردن روی فلش منتهی الیه بالا سمت راست همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، میتوانید این دو مستطیل را ببندید و صفحه را خلوت کنید.

۲- قرار دادن شرط روی میز

شرط خود را بگذارید.

برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مربوطه کلیک کنید. با هر کلیک، یک ژتون معادل ژتون انتخابی به ژتون‌های شرط بندی شده اضافه و در دایره انباشته میشود. گزینه‌های دیگر شرط بندی که در صفحه بازی می‌بینید، عبارتند از:

Clear Bets: برای حذف همه شرط‌های شما از روی میز، این دکمه را کلیک کنید. شرط‌ها از میز پاک میشوند. شما تنها میتوانید شرط‌هایی‌ که هنوز تأیید یا Confirm نشده اند را از میز پاک کنید.

Rebet: برای شرط بندی دوباره همان تعداد ژتونی که در بازی دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه Rebet کلیک کنید. ژتون‌ها روی میز قرار داده میشوند.

Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه Undo کلیک کنید. آخرین تغییر لغو میشود.

Redo: برای دوباره قرار دادن شرطی که با دکمه Undo به حالت قبل برگردانده بودید، روی دکمه Redo کلیک کنید. شرط شما دوباره روی میز گذاشته میشود.

۳- تأیید شرط

قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، باید با کلیک روی دکمه

شرط خود را تأیید یا Confirm کنید. در غیر این صورت، به صورت خودکار، شرط‌های شما پس از تمام شدن این زمان از روی میز حذف و پاک خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیهه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده میشود.

۴- پخش کارت توسط دیلر

۵- مقایسه دست بازیکن با دست دیلر

دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. طبق توضیحات بالا، برد شما پرداخت میشود.
قوانین عمومی:

۱. شما میتوانید تا دو شرط روی میز ببندید. شرط مساوی و شرط بانکِر یا شرط بازیکن. نتیجه هر شرط به صورت جداگانه ثبت میشود.

۲. چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده میشود.

۳. ۵% از سود شرطهای بانکِر کم میشود. این ۵% فقط در صورت برد کم میشود.

۲. چنانچه شرطها در زمان شرطبندی تأیید نشوند، حساب نمیشوند. در این صورت در یک پنجره به شما اعلام میشود که شرط‌ها تأیید و ثبت نشدند. (شکل زیر)

برای بازی باکارات اینجا کلیک کنید و ثبت نام کنید.

توجه داشته باشید ابتدا از سایت وان ایکس بت برای ثبت نام  اقدام کنید سپس برنامه رو دانلود و استفاده کنید تا به مشکل برنخورید برای ثبت نام از سایت وارد لینک رو به رو شوید www.1xbetlink.net  شوید.

جهت بازگشت به صفحه اصلی http://www.1xbetirani.comکلیک کنید.

 

ویدئوی آموزشی بازی باکارات:

استراتژی شرط بندی باکارات

در اصل شرایط خاص و سختی ندارد در صدر این قوانین شرط بندی براساس شکل مناسب باید انجام شود در واقع روی بازیکن، کورپیر و صندوق می توانید شرط ببندید. هر کدام از آنها ۲ کارت بر میدارند و کارت هایی که ۹ و یا نزدیک ۹ میباشد برنده میشود این بازی به همین سادگی .و لذت بخش می باشد. اگر روی کسی که برده شرط بندی کنید، برنده شما هستید و اگر نه شرط شما می سوزد
در کازینو های آنلاین تقلب کردن در این بازی تقریبا غیر ممکن میباشد ولی سعی کنید در مورد روش و تکنیک های آن خود را به روز کنید و تکنیک های جدید تر یاد بگیرید. اگر در بازی های دراز مدت همیشه علیه بازیکن شرط ببندید احتمال برد شما پایین می شود. در این بازی شانس در قسمت کشیدن کارت ها وارد عمل میشود و علم و تجربه و مدت بازی همیشه تعیین کننده برنده است. در قدم اول یک میز مناسب با مدیریت سرمایه و بودجه خود پیدا کنید مثلا اگر ۲۰۰ تومن دارید یک میز ۱۰ تومنی انتخاب کنید و هربار مببلغ را بالا ببرید، اگر دفعه اول سود کردید .دفعه دوم با ۲۰ تومن بازی کنید تا بودجه خود را کنترل کنید و سود را بالا ببرید

بهترین استراتژی  باکارات چیست؟

بهترین سیستم باکارات چیست؟ بازی Baccarat از نظر استراتژی یک بازی نسبتاً ساده اسـت. این بازی فقط سه شرط را برای انتخاب ارائه می‌دهد، از جمله بانکدار، بازیکن و تساوی.شرط بانکی با 1.06% مزیت خانه بهترین در بین این موارد اسـت. شرط بندی بازیکن با 1.24% مزیت خانه در رده دوم قرار دارد. مطمئناً میخواهید از شرط بندی تساوی اجتناب کنید، کـه دارای 14.36٪ لبه خانه اسـت.

برای استفاده از استراتژی بهینه فقط باید روی دست بانکدار شرط بندی کنید. با این حال، عده اي از بازیکنان دوست دارند با استفاده از یک سیستم بـه امید بـه دست آوردن پول بیشتر، اکشن را تقویت کنند.

بهترین سیستم باکارات دقیقاً چیست؟

شـما میتوانید در زیر بدانید زیرا من سیستم هاي‌ شرط بندی محبوب را پوشش میدهم ودر مورد این کـه کدام یک از آن ها بهترین اسـت صحبت میکنم.سیستم های محبوب باکارات

بازی Baccarat سیستم هاي‌ زیادی را برای انتخاب ارائه می‌دهد. در زیر می‌توانید محبوب ترین این استراتژی هاي‌ شرط بندی را مشاهده کنید.

شرط بندی تخت

شرط بندی مسطح بـه زمانی اشاره دارد کـه شـما یک اندازه شرط بندی را بارها و بارها قرار میدهید. اگر شروع بـه شرط بندی 5 دلار در هر دست کنید، در طول جلسه بـه شرط بندی 5 دلار ادامه خواهید داد.این سیستم خیلی شیک نیست و ممکن اسـت پس از مدتی کسل کننده شود. با این حال، شرط بندی مسطح حس ثبات را ایجاد میکند و مدیریت بانک را راحت تر می‌کند.

شرط بندی روند

تعداد زیادی از بازیکنان باکارات متقاعد شده اند کـه میتوانند با پیروی از روندها برنده شوند. بـه طور خاص، آن ها تعداد دفعات برنده شدن طرف بانکدار و بازیکن را پیگیری می‌کنند.

شرط بندی روند میتواند بـه چند روش مختلف در مورد باکارات کار کند. در این جا توضیح مختصری در مورد روش هاي‌ مختلف استفاده از این استراتژی آورده شده اسـت:

اگر طرف بانکدار همان‌ گونه برنده شود، بیشتر روی دست بانکدار شرط بندی کنید «مثلا 5 تا 15 دلار».

اگر بانکدار بـه ضرر خود ادامه داد، روی دست بانکدار بیشتر شرط بندی کنید «مثلا 5 تا 15 دلار»؛ زیرا معتقدید این روند معکوس خواهد شد.زمانی کـه می‌بینید کـه دست بازیکن برنده بیشتری می‌کند، بـه شرط بندی روی دست بازیکن بروید «خط داغ».

وقتی می‌بینید کـه دست بانکدار برنده بیشتر می‌شود، بـه شرط بندی روی دست بانکدار بروید «خط داغ».

بهترین سیستم باکارات چیست؟

وقتی دیدید کـه دست بازیکن بیشتر ضرر میکند، بـه شرط بندی روی دست خود تغییر دهید «معکوس روند».وقتی دیدید کـه دست بانکدار بیشتر ضرر میکند، بـه شرط بندی روی دست بانکدار بروید «واژگونی روند».

شرط بندی روند مبتنی بر این ایده اسـت کـه نتایج گذشته بر نتایج آینده تأثیر میگذارد. با این حال، این منطق تحت مغالطه قمارباز قرار دارد، کـه بیان میکند نتایج گذشته بر دورهای آینده تأثیر نمیگذارد.

مارتینگل

Martingale-gambling-SystemMartingale شامل دو برابر کردن شرط هاي‌ شـما پس از هر باخت اسـت. این بـه شـما کمک میکند تمام ضررهای قبلی را پس بگیرید و حتی در نهایت سود کمی داشته باشید.

در زیر می‌توانید ببینید کـه چگونه اینکار میکند:

شـما 5 دلار شرط می بندید و «5-» باختید.

شـما 10 دلار شرط می بندید و ضرر می‌کنید «15-».

شـما 20 دلار شرط می بندید و ضرر میکنید «35-».

شـما 40 دلار شرط می بندید و برنده می شوید «5+».

شـما بـه شرط 5 دلاری برمی گردید.

Martingale در اکثر مواقع موثر اسـت. با این حال، زمانی کـه شکست می‌خورد، خیلی زود شکست می‌خورد. شـما یا بـه حد مجاز شرط بندی جدول می‌رسید یا در طول یک باخت طولانی، سرمایه خودرا از دست خواهید داد.

Labouchere

Labouchere کمی پیچیده تر از سیستم هاي‌ دیگر اسـت کـه در این جا توضیح داده شده اسـت. با نوشتن یکسری اعداد شروع می‌شود کـه بـه سود مورد نظر شـما می‌رسد.با اضافه کردن نخستین و آخرین شماره رشته، شرط بندی را تعیین میکنید. با فرض برنده شدن شرط بندی، هردو شماره را خط زده و مطابق با ان پیش می‌روید.

بـه شرط باخت شرط بندی، مبلغ شرط بندی را بـه انتهای رشته اضافه می‌کنید. ایده این اسـت کـه از کل رشته عبور کنید و هدف سود خودرا بـه دست آورید.

در این جا یک نمونه از Labouchere در عمل آورده شده اسـت:

شـما بنویسید: 5-10-15-10-5

شـما نخستین شرط خودرا 10 دلار «5+5» برنده می شوید.

رشته جدید میشود: 10-15-10.

شـما شرط دوم خودرا 20 دلار «10+10» برنده می شوید.

رشته جدید میشود: 15

شـما شرط بعدی 15 دلاری خودرا از دست میدهید.

رشته جدید 15-15 می‌شود

شـما شرط بعدی و نهایی خودرا 20 دلار برنده می شوید «15+15»

بهترین سیستم باکارات چیست؟

صحبت

Paroli یک استراتژی ساده اسـت کـه بـه شـما امکان می‌دهد پس از برنده شدن، شرط بندی دو برابر کنید. شـما بـه این روش ادامه میدهید تا برنده سه شرط متوالی شوید.

دراین مرحله، بـه حداقل شرط بندی جدول بر میگردید. همچنین هنگام باخت در هر نقطه بـه حداقل شرط بر میگردید.

در این جا یک نمونه از Paroli آورده شده اسـت:

شـما 5 دلار شرط می بندید و برنده می شوید.

شـما 10 دلار شرط می بندید و برنده می شوید.

شـما 20 دلار شرط می بندید و برنده می شوید.

بـه حداقل شرط 5 دلاری برگردید.

بهترین سیستم برای Baccarat چیست؟

از دیدگاه بلندمدت، هیچ سیستم باکارات مزیت ذاتی نسبت بـه سایرین ندارد. در عوض، شـما همان‌ گونه با همان 1.06٪ و 1.24٪ لبه هاي‌ خانه برای شرط بندی هاي‌ بانکی و بازیکن سروکار خواهید داشت.

در عوض، سیستم ها برای دستکاری سود کوتاه مدت مفیدتر هستند. هنگامی کـه با یک سیستم خاص وارد یک بازی گرم می شوید، احتمالاً پول بیشتری نسبت بـه شرط‌بندی مسطح کسب خواهید کرد.

با این حال، شرط بندی مسطح نسبت بـه هر سیستم دیگری ثبات بیشتری دارد. شـما لازم نیست نگران باشید کـه سرمایه خودرا در طول یک بازی باخت مانند مارتینگل بـه اتمام برسانید.

بـه همین ترتیب، نیازی نیست کـه با افزایش شرط‌بندی‌ها در طول رگه‌هاي‌ برنده مانند Paroli، سود خودرا افزایش دهید.

هر کس نظر خودرا در مورد این کـه کدام سیستم باکارات بهترین اسـت، خواهد داشت. با این حال، برای پول من، هیچ چیز بـه اندازه شرط بندی ثابت با شرط بانکی نیست.

مطمئنا، این سیستم یک ترن هوایی از هیجان را ارائه نمیدهد. با این حال، بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه جلسات بازی خودرا طولانی کنید و ریسک زیادی را متحمل نشوید.

سایر نکات باکارات

Baccarat یک بازی سرگرم کننده کازینو اسـت کـه وقتی برنده می شوید سرگرم کننده تر می‌شود. در این جا چند نکته برای کمک بـه افزایش پتانسیل سود آورده شده اسـت.

بهترین سیستم باکارات چیست؟

همیشه شرط بنکر را قرار دهید

تفاوت زیادی بین شرط بندی بانکدار و بازیکن وجود ندارد. با این حال، اگر بـه دنبال هر مزیتی هستید کـه میتوانید بـه دست آورید، پس نمی‌توانید با شرط بندی بانکی اشتباه کنید.

این فقط 1.06٪ مزیت خانه دارد – حتی با 5٪ کمیسیون حذف شده از بردها. این نه تنها بهترین شرط بندی باکارات اسـت، بلکه یکی از بهترین شرط بندی ها در تمام بازی ها اسـت.

ممکن اسـت هر چند وقت یک‌بار شرط بندی بازیکن را برای چیزی متفاوت درنظر بگیرید. با این حال، بهترین شانس شـما برای برنده شدن، با شرط بندی بانکدار اسـت.

به دنبال EZ Baccarat باشید

بـه طور معمول، شرط بانکی بهترین کاری اسـت کـه میتوانید با باکارات انجام دهید از نظر لبه خانه. با این حال، می‌توانید مزیت خانه رابا باکارات EZ حتی بیشتر کاهش دهید.

این تنوع، کمیسیون را از برنده شدن شرط‌بندی بانکداران حذف نمی کند. در نتیجه EZ baccarat 1.02% مزیت خانه را ارائه می‌دهد.

اگر چه این بازی با یک قانون خاص کمبود کمیسیون را جبران می‌کند. همه ی برنده هاي‌ بانکدار در مجموع 7 کارت سه کارته فشار خواهند آورد. حتی باوجود این قانون، همان‌ گونه از مزیت خانه 1.02 درصدی کمتری برخوردار خواهید بود.

در صورت لزوم برای کمیسیون پس انداز کنید

عده اي از کازینوهای مستقر در زمین از شـما می‌خواهند کـه کمیسیون هاي‌ خودرا پیگیری کرده ودر پایان ان را پرداخت کنید. این کارمزدهای 5 درصدی روی دست بانکداران واقعاً در طول یک جلسه طولانی افزایش مییابد.

آخرین کاری کـه میخواهید انجام دهید این اسـت کـه بـه اتمام جلسه برسید و نتوانید کمیسیون خودرا پرداخت کنید. با این اوصاف، شـما باید در تمام مدت زمان بازی بـه آنچه مدیون هستید توجه داشته باشید.

تمرین مدیریت سرمایه گذاری

بازی Baccarat یکی از دوستانه‌ترین بازی‌هاي‌ موجود در بانک شماست. با یک اندازه شرط کوچک، می‌توانید مدت زیادی ان را بازی کنید.

با این وجود، هنوز هم باید قبل از انجام عده اي از محاسبات سرمایه گذاری درنظر بگیرید. مدیریت سرمایه بـه شـما کمک میکند تا مدیریت بهتری بر وجوه قمار خود داشته باشید.

در این جا یک مثال در مورد نحوه نزدیک شدن بـه بانک خود آورده شده اسـت:

500 دلار برای باکارات دارید.

شـما با ریسک 5 دلار در هر دست بازی می‌کنید.

بهترین سیستم باکارات چیست؟

500 / 5 = 100 واحد

شـما یک حد توقف ضرر 10 واحد تعیین میکنید.

شـما از هر جلسه اي کـه 10 واحد از دست بدهید، کنار میگذارید.

100 / 10 = 10 جلسه تضمینی

از جوایز استفاده کنید

این بازی حجم زیادی از کامپوزیت ها را ارائه نمیدهد. با توجه بـه این کـه باکارات در حال حاضر دارای لبه خانه پایینی اسـت، کازینوها دوست ندارند بازیکنان رابا جوایز حمام کنند.

صرف نظر از این، شـما همان‌ گونه باید از هرگونه کامپوزیت باکارات موجود سرمایه گذاری کنید. شـما می‌توانید اینکار رابا ثبت نام در برنامه VIP در هر کجا کـه بازی می‌کنید انجام دهید. سپس بازی شـما ردیابی میشود و جوایز بر اساس ان توزیع میشود.

نتیجه بهترین سیستم باکارات چیست؟

هیچ سیستم باکارات بـه شـما کمک نمی کند کـه بر لبه خانه غلبه کنید . با این گفته، شـما نباید سهام زیادی را دراین استراتژی هاي‌ شرط بندی قرار دهید.

در عوض، شـما باید انها را بیش از هر چیز دیگری سرگرمی بدانید. سیستم ها می‌توانند جلسات واقعاً هیجان انگیزی را ایجاد کنند.

من شخصاً شرط بندی مسطح و پایبندی بـه شرط بندی بانکی را دوست دارم. این سیستم ممکن اسـت وانیلی باشد، اما بـه شـما امکان میدهد برای مدت طولانی باکارات بازی کنید.

اگر بـه دنبال چیز متفاوتی هستید، ممکن اسـت یکی از سیستم هاي‌ دیگری را کـه در این جا توضیح داده شده اسـت امتحان کنید. هر کدام از انها این توانایی را دارند کـه بـه شـما در افزایش سود کوتاه مدت کمک کنند.


برای ثبت نام در سایت وان ایکس بت ابتدا فلتر شکن را خاموش و سپس کلیک کنید

لینک وان ایکس بت

دانلود اپ وان ایکس بت

کد هدیه ثبت نام: 1xPersia

و جهت بازگشت به صفحه اصلی سایت ما و دیدن دیگر پست ها دکمه زیر را کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی وبسایت

تگ ها